wp0c49ea6a_0f.jpg

A S S O C I A T I O

 

De Associatio van Kanunnikessen van het Heilig Graf werd officieel bij decreet opgericht in maart 1975
n bestaat uit 9 zelfstandige priorijen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa.

 

Wij wijden ons toe aan God om de Kerk te dienen in en door onze religieuze gemeenschappen.
Wij beloven te leven in gemeenschap volgens het Evangelie van Jezus Christus en geïnspireerd door het apostolische leven van de eerste Kerk. Wij volgen de Regel van Augustinus en delen gemeenschappelijke Constituties die ons helpen een leven op te bouwen van COMMUNIO (gemeenschap), CULTUS (gebed en liturgie) en CARITAS (dienstbaarheid).

 

In openheid voor elkaar proberen wij ook aandacht te hebben voor het spreken van de Geest in onze gemeenschap, in de Kerk en in de tekenen van de tijd.

Klik hier door naar de website van onze Associatio

wp098e76f3.jpg