wp0c49ea6a_0f.jpg

S P I R I T U A L I T E I T

wp5999e15f.png
wpe4ce0b7a_0f.jpg

Augustinus

 

"Leef dan allen één van ziel en één van hart
op weg naar God".
(Handelingen 4, 32)

 

Als kanunnikessen volgen wij de regel van Augustinus.

Augustinus baseerde zijn regel op het ideaal van de eerste christengemeenschappen die liefde en gemeenschap in hun hart droegen. De gemeenschap als Lichaam van Christus tekent de spiritualiteit van Augustinus. Deze spiritualiteit werd dan ook door de kanonikale gemeenschappen als leidraad voor het gemeenschapleven genomen.

Kanonikaal leven

 

Als Kanunnikessen leven we vanuit het Kanonikaal Charisma. Dit betekent dat we leven vanuit drie kernwaarden: gemeenschap, gebed en solidariteit,
vanouds benoemd als het beleven van Communio, Cultus en Caritas of het
Vita Communis.
Op deze wijze wil een kanonikale gemeenschap leven geïnspireerd door de jonge kerk zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen. Met ons religieus leven in gemeenschap willen we zo het Lichaam van Christus present stellen in de realiteit van het leven, overtuigd dat kerk gebeurt daar waar Christus gebeurt.

Verrijzenisspiritualiteit

 

Het Paasmysterie en onze deelname daaraan vormt de kern van onze spiritualiteit. (uit de Constituties III,15 van de Reguliere Kanunnikessen van Heilig Graf)

 

Als verrijzenisvrouwen zijn we geroepen om het leven te verzorgen en te koesteren. Wij worden uitgedaagd om de draden van solidariteit te zien, overal om ons heen.
Zelfs met onze kwetsbaarheid kunnen we met creativiteit en volharding getuigen van de waarheid en opkomen voor gerechtigheid in een leven van eenvoud, in solidariteit met de armen en met de planeet. (Generaal Kapittel X)

wpf9f50826.gif