wp0c49ea6a_0f.jpg

MIRHI-MASAKA-SINT-TRUDO Solidair

De zusters van de Sint-Trudoabdij  
en haar werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’
nemen de solidariteit met de zustergemeenschappen
in Rwanda en Congo D.R ter harte.

De ondersteuning van hun sociale projecten in gezondheidzorg en onderwijs, in vorming en empowerment van vrouwen,
geeft ons de kans om daadwerkelijk een bijdrage te leveren
aan ontwikkeling.

Samen met onze Afrikaanse medezusters willen wij
‘tegen stroom en weerbarstig’
blijven werk maken van een hoopvolle toekomst ook voor Afrika
tegen uitbuiting en armoede, tegen chaos en onrecht.

Met onze bijdragen en materiële steun kunnen zij creatief werk maken van hun projecten
met en tussen de lokale bevolking.

Ook uw steun maakt hun dienstbaar werk mogelijk.

Indien u onze Afrikaanse medezusters wil steunen, kan dat op rekening: BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij
of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening:  BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN
Melding: ‘projecten Filles de la Résurrection’ + naam+ rijksregisternummer’

 

Van harte dank namens:

Sint-Trudoabdij - Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge
www.sinttrudoabdij-brugge.tk
e-mail:
sinttrudoabdij.brugge@telenet.be

en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka-Sint-Trudo Solidair’
(klik door naar de website)

 

SOLDARITEIT MET AFRIKA

Via onderstaande link kunt u het artikel uit ‘Kerk en Leven’ lezen
over
onze zustergemeenschappen in Congo en Rwanda.

wp96df5b15.jpg
wpb61d3fd3.jpg
wp333866e3.jpg
wp0d5cb5da.jpg
wpba2e978f.jpg
wp91037e20.jpg
wp19673021.jpg
wpd9c2bdcb.jpg

Diverse projecten van de afgelopen jaren:

- 2010/2011  Vormingcentrum en alfabetiseringsproject voor vrouwen te Masaka.
- 2013/2014  Vormingscentrum voor vrouwen te Mirhi.
- 2013/2014  Nutritioneel centrum Mirhi voor hulp aan ondervoede baby’s en hun moeders.
- 2015/2017  Realisatie Elektriciteitscentrale ‘Barrage’ te Mirhi.
De elektriciteit komt ten goede komen aan de ruime werking van de lokale bevolking. De lokale lagere en secundaire school kunnen van stroom voorzien worden evenals het sociale centrum voor volwasseneneducatie en een nutritioneel centrum voor ondervoede baby’s en hun moeders.
Verder zal de maalderij ten dienste van de dorpelingen terug kunnen opgestart worden.
- 2016/2017 Inrichting lagere school te Masaka

 

Meer hierover op de website van  Kontinenten: