wp0c49ea6a_0f.jpg

H E B R E E U W S (zie ook: website Hebreeuws)

met zr. Godeliph Deruwe

De basiscursus “Hebreeuws: Bijbelse taal, levende taal” is een tweejarige cursus die start bij het begin: de letters van alef tot tav leer je lezen en schrijven. De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep die de Bijbelverhalen leest vanuit het Hebreeuws. Tijdens de twee jaren grammatica  wordt veel verteld over de taal en over het Jodendom. De cursisten kunnen al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt en er worden Hebreeuwse liederen gezongen.

 


De leesgroep
Na de basiscursus heeft men de kans om aan te sluiten bij een leesgroep die 4 zaterdagen per jaar en tijdens een zomercursus tezamen komt rond één of andere Bijbeltekst. Deze teksten worden persoonlijk grammaticaal voorbereid en tezamen bestudeerd. Op de samenkomsten worden de teksten gelezen, ontleed en exegetisch besproken. Daarop kan een geloofsgesprek volgen.

Soms wordt aan een lessenreeks over een bepaalde Bijbeltekst een extra exegesedag toegevoegd, geleid door een speciaal daartoe uitgenodigde exegeet.

Wenst u meer informatie over de inhoud van deze cursus,

neem dan gerust contact met  zr. Godeliph